دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه الجزیره ؛
این نظمی که الان در دنیا هست کلا زیر و رو خواهد شد و تغییر می کند

دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره ، به پرسش های خبرنگار این رسانه قطری پاسخ گفت.

ادامه مطلب