یاد خدا و اراده رمز موفقیت در آوردگاه های ورزشی

نتایج المپیک لندن باردیگر نشان داد هر جا تصمیمی گرفتیم بایاد خدا, اراده و حرکت کردیم موفق شدیم.
طبق قرارمان باید در رده بندی مدالها از جایگاه چهارم به مکان دوم صعود کنیم ضمن آنکه در بازیهای چهار ساله آینده برزیل نیز باید از مکان ۱۷ فعلی به جزو ۱۰ کشور برتر جهان ارتقا یابیم .

ادامه مطلب