کسی که دلش با امام آشنا بشود، محال است که زیر بار طاغوت‌ها برود

به خدا اگر کسی دلش با حقیقت امام آشنا بشود، محال است که تن به این پستی‌های عالم بدهد و زیر بار طاغوت‌ها برود. محال است دست به تقلب و دزدی از این طرف و آن طرف بزند. چقدر ما الان داریم با آسیب‌های اجتماعی مقابله می‌کنیم و هزینه اجتماعی، فرهنگی و … می‌کنیم.

ادامه مطلب