برچسب: امامزاده زید (ع)

گزارش تصویری ؛
حاشیه های حضور دکتر احمدی نژاد در مراسم دعای عرفه امامزاده زید (ع) بازار تهران

دکتر محمود احمدی نژاد امروز پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ مصادف با روز عرفه، جهت شرکت در مراسم دعای عرفه ؛ در امامزاده زید(ع) بازار تهران حضور پیدا کردند که با استقبال و ابراز احساسات گرم مردم تهران مواجه گردید.

ادامه مطلب

گزارش تصویری ؛
حضور دکتر احمدی نژاد در مراسم دعای عرفه امامزاده زید (ع) بازار تهران

دکتر محمود احمدی نژاد امروز پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ مصادف با روز عرفه، جهت شرکت در مراسم دعای عرفه ؛ در امامزاده زید(ع) بازار تهران حضور پیدا کردند که با استقبال و ابراز احساسات گرم مردم تهران مواجه گردید.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین