برچسب: امام خامنه ای

قیامت قامت

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت کرده ای ای سرو قامت مــؤذن گــر ببیند قــــامتت را به قد قامت بماند تا...

ادامه مطلب

سفر لبنان

استقبال با شکوه، تاریخی و بی نظیر لبنان از رییس جمهوری اسلامی ایران مردم لبنان با قرار گرفتن در دو سوی مسیر حرکت کاروان حامل رییس جمهور سابق با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویری از امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و دکتر احمدی نژاد

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین