برچسب: امام خمینی

امام (ره) آمد مردم را به حقیقت خودشان متوجه کرد

امام (ره) آمد مردم را به حقیقت خودشان متوجه کرد. افق بالاتر را نشان داد. نگاهها بالا آمده و اراده ها عوض شد. اراده های جدیدی شکل گرفت و به محض تحول خواست یک ملت، آن طرف هم عوض شد. شرایط ملت عوض شد.حالا عده ای- همان موقع هم – قلم فرسایی می کردند و می کنند که بله انقلاب ناقص به دنیا آمد، شرایط آماده نبود، هنوز انقلاب سازوکارهایش و نیروهایش را آماده نکرده بود که بتواند درست اجراشود و… ولی غافلند که تحولات بیرونی تابع تحولات درونی است. درون افراد هرچه سریعتر تغییر کند، تحولات بیرونی هم سریعتر با آن هماهنگ می شود.

ادامه مطلب

امروز معرفی خط امام (ره) در واقع معرفی خط پیامبر (ص) است

مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) فرمودند که خط امام باید بازخوانی و مجدد معرفی شود. من هم عمیقا معتقدم که این کار مهم ترین کار فرهنگی است که باید در کشور و دنیا انجام شود. اگر شیطان موفق شود راه و اندیشه های امام را کنار بزند یا تحریف کند، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند. چرا که بنای انقلاب بر اندیشه های امام (ره) است که همان اندیشه های اسلام ناب محمدی (ص) است.

ادامه مطلب

خدا را شکر می کنیم که ما را در عصر خمینی(ره) آفرید

خدا را شکر می کنیم که ما را در عصر خمینی(ره) آفرید تا با نام خمینی(ره) ان شاء الله جامعه بشری به موعود، به حقیقت انسانی، به انسان کامل، به تجلی اتم و اکمل اسما الهی و به حقیقت عدالت یعنی امام عصر(عج) برسد و نائل بشود و با دست دادن به امام(ره)، راه نورانی استقرار توحید و عدالت پیش از گذشته هموار بشود.

ادامه مطلب

حجت الاسلام شفیعی کیا؛
چرا امام خمینی (ره) خود و مسئولان را نوکر مردم می دانست؟

زیر ساخت اصلی نظام اسلامی و شاخصه ی اصلی حاکم و کارگزار آن بر اساس محبت و دلدادگی به بندگان خدا و خاکساری و دوری از تشریفات و خدمتگزاری پایه ریزی شده است که هرکس در این میدان خادم تر است سرور تر و آقا تر می باشد.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین