برچسب: امام رضا (ع)

امام رضا (ع)؛ عینیت عدالت و هدایت

امام در درون خود عدالت کامل و تجلی آن است؛ امام عینیت عدالت و هدایت است. امروز وارث همه خوبی‌های عالم امام عصر (عج) است، بنابراین باید از معرفت امام رضا (ع) به امام عصر (عج) متصل شویم.

ادامه مطلب

اگر حقیقت وجود امام رضا (ع) را برای هفت میلیارد جمعیت درست تعریف کنیم، همگان عاشق او می شوند

محال است کسی که فطرت خود را سرکوب نکرده باشد، امام را زیارت کند و عاشق او نشود. اگر حقیقت وجود امام رضا (ع) را برای هفت میلیارد جمعیت جهان درست تعریف کنیم، همگان عاشق او خواهند شد.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین