برچسب: امام زمان (عج)

اگر حقیقت وجود امام رضا (ع) را برای هفت میلیارد جمعیت درست تعریف کنیم، همگان عاشق او می شوند

محال است کسی که فطرت خود را سرکوب نکرده باشد، امام را زیارت کند و عاشق او نشود. اگر حقیقت وجود امام رضا (ع) را برای هفت میلیارد جمعیت جهان درست تعریف کنیم، همگان عاشق او خواهند شد.

ادامه مطلب

وقتی می گوییم بهار بعضی آن را به بحث های سطح پایین سیاسی می آورند

اینکه لقب امام را گذاشتند یا ربیع الانام، ای بهار انسان ها. یعنی او بیاید همه انسان ها به خودشان می رسند. بهار چه می شود. درون این درخت یک استعدادی است استعداد شکفتن و میوه دادن. در زمستان این استعداد خوابیده است خفه شده است. بهار که می آید همه استعدادها بیرون می ریزد.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین