برچسب: امام علی

هزار و صد و هفتاد سال خانه نشینی

امام مهدی(ع) هزار و صد و هفتاد سال است که شاهد همه ظلم‌های عالم است و همه شیاطین عالم بسیج شده‌اند تا مانع از حاکم شدن او شوند. در این بین هستند کسانی که در غم امام علی(ع) گریه می‌کنند، اما یادی از امام زندهِ حاضرِ مظلومِ خانه‌نشین نمی‌کنند.

ادامه مطلب

حقیقت غدیر چیست؟

یک لحظه اگر جهان خالی از انسان کامل باشد طومار هستی در هم خواهد پیچید. دلیلش خیلی روشن است. سلسله مراتب خلق در عالم حاکم است؛ خلق انسان کامل، ۱۴ نور و بقیه مخلوقات به واسطه آنها…

ادامه مطلب

عید غیدی یک اتفاق بزرگ تاریخ

روز غدیر روز عادی در عداد سایر روزها نیست. یک اتفاق بزرگی در تاریخ افتاد. یک فرصت استثنایی خدا در اختیار بشریت قرار داد. توسط بهترین خلق محبوب‌ترین خلق پیامبر عزیز دست بشریت را گرفت و در دست انسان کامل گذاشت…

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین