برچسب: انسانیت

دفاع از حیثیت و شرف انسان

انقلاب اسلامی ملت ایران نه تنها یک خروش و خیزش در برابر دیکتاتوری حاکم در کشور، بلکه در برابر نظام سلطه و مستکبران جهان که پشتیبان و حامی آن دیکتاتوری بود.

ادامه مطلب

تنها گزینه، امام زمان

در سازمان ملل آغاز و پایان سخنانم با نام امام بود که برخی‌ها اعلام می‌کردند بسیاری از افرادی که در آنجا حضور دارند این موضوع را نمی‌فهمند اما در سال‌های اخیر دیدیم که ذکر نام امام چه تاثیری داشته است.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین