ایمان به خدا، تلاش و استقامت، عناصری شایسته برای جامعه اسلامی

امیدوارم با ایمان به خدا، تلاش و استقامت، عناصری شایسته برای جامعه اسلامی و یاران وفاداری برای انسان کامل و مصلح جهانی حضرت مهدی (عج) باشید.
تحقق این هدف از طریق علم آموزی و تعقل و تفکر و البته خود سازی می گذرد.

ادامه مطلب