عدالت‌خواهی و پاکی در جامعه بشری حاصل ایثارگری است

اعطای نشان به خانواده‌های شهدا به مفهوم ابراز ارادت و دلبستگی ملت ایران به شهیدان است. نه تنها ملت ایران بلکه تمام بشریت امروز مدیون ایثارگران ایران است و اگر این شهیدان نبودند امروز خبری از عزت و استقلال و عظمت و الهام‌بخشی ملت ما نبود ما هرچه داریم از ایثارگری ایثارگران است.

ادامه مطلب