برچسب: ایثار

عدالت‌خواهی و پاکی در جامعه بشری حاصل ایثارگری است

اعطای نشان به خانواده‌های شهدا به مفهوم ابراز ارادت و دلبستگی ملت ایران به شهیدان است. نه تنها ملت ایران بلکه تمام بشریت امروز مدیون ایثارگران ایران است و اگر این شهیدان نبودند امروز خبری از عزت و استقلال و عظمت و الهام‌بخشی ملت ما نبود ما هرچه داریم از ایثارگری ایثارگران است.

ادامه مطلب

احمق‌ها بازیچه دست منافقان‌اند

اثر دیگر خون شهید و ایثارگری، به وجود آوردن اراده و همت، تشجیع ملتها و دمیدن روح شجاعت و خودباوری در ملتهاست. در تمام نقاط دنیا به سرعت ملتها در حال به حرکت درآمدن هستند، در آستانه جهش‌اند و از قدرتهای فاسد نمی‌ترسند. سالهای سال آنها از احمق‌ها، نادان‌ها و بی‌اطلاع‌ها استفاده کردند. این کار همیشگی منافقان است. احمق‌ها بازیچه دست منافقان‌اند. چهرۀ خودشان را پس بسیاری از حرفها به نام مذهب و دین، پنهان کردند. یک مشت احمق را برای پیشبرد اهدافشان ابزار دست خودشان قرار می‌دهند. خون شهدا باعث می‌شود که ما فریب بازیگری احمق‌ها را نخوریم...

ادامه مطلب

کدام عمل می‌تواند با سوزِ دل یک مادر شهید برابری کند؟

کدام عمل و ارزش می‌تواند با سوزِ دل یک مادر و یا همسر شهید برابری کند، وقتی مادری فرزند خود را در راه خدا هدیه می‌کند، این یعنی اینکه چیزی بیش از موجودیت خود را در این راه هدیه کرده است، چرا که مادران همواره فرزندانشان را به خود ترجیح می‌دهند.

ادامه مطلب
  • 1
  • 2

پیام های مخاطبین