اینفوگرافیک؛
معرفی پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمود احمدی نژاد

اینفوگرافیک زیر به معرفی بخش های مختلف و امکانات پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمود احمدی نژاد می پردازد.

ادامه مطلب