برچسب: باهنر

دشمنان تصور می‌کردند با به شهادت رساندن خدمتگزاران صدیق انقلاب، راه برای فاسدان و مستکبران باز خواهد شد

دشمنان تصور می‌کردند با به شهادت رساندن خدمتگزاران صدیق انقلاب و یاران باوفای امام(ره)، راه برای دلباختگان اندیشه مادی، فاسدان و مستکبران باز خواهد شد.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین