ملتی می‌تواند پرچمدار فرهنگی جهان باشد که ۲۵۰۰ سال قبل برده‌داری را ملغی کرد

دکتر محمود احمدی نژاد: چه کسی می‌تواند و باید فضای فرهنگی جهان را اصلاح کند؟ قطعا کسی و ملتی می‌تواند این کار را انجام دهد که از ذخایر، داشته‌ها و عمق کافی برای تولید و انتشار فرهنگ که پاسخگوی نیازهای امروز بشر باشد برخوردار باشد. این سخنی که می‌گویم به معنای ناسیونالیستی و نگاه ناسیونالیستی نیست. ما اندیشه فردوسی را وسط بگذاریم و از طرف دیگر تمام تفکرات مادی را بگذاریم کدام اندیشه می‌تواند پاسخگوی بشر باشد. اندیشه شرق و غرب عالم را همه در یک طرف بگذارید. اندیشه حافظ و مولوی را نیز در طرف دیگر، کدام اندیشه...

ادامه مطلب