برچسب: تاریخ

زورگویان جهان دربرابر قدرت‌هایی که ملت ما آن‌ها را به زانو درآورده، عددی نیستند

دشمنان ملت ایران و قدرت‌های زورگو، باید بدانند که ملت ایران، قدرت تغییر در وضعیت جهانی، تحول و برپایی جامعه‌ی سعادتمند را دارد؛ در برابر زورگویی ایستاده وقدرت‌ها زورگو را مجبور به تعظیم کردن در برابر عظمت خود می کند.

ادامه مطلب

آنها که سابقه ارزشمندی دارند نیازمند مراقبت بیشتری هستند

امام فرمود میزان حال افراد است، معنایش این است که ممکن است عده ای در شرایطی بسیار خوب و در خدمت ملت باشند، افتخار بیافرینند، مدال بگیرند اما در شرایط دیگری در نقطه دیگری قرار بگیرند. آنها که سابقه ارزشمند دارند نیازمند مراقبت بیشتری هستند و باید هم از خودشان، از سابقه‌شان و هم از آرمانها و حقوق ملت و آرمانهای ملت مواظبت کنند. بنابراین کسانی که دارای چنین سابقه ارزشمندی هستند، مسئولیتشان سنگین‌تر است. بنده در سخنرانی به یک حادثه تاریخی و به ماجرای جناب طلحه و زبیر اشاره کردم، آنها در کنار رسول خدا بودند، مجاهدتها کردند،...

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین