برچسب: تاسوعا

خاطره ارسالی مخاطبین؛
خبر شهادت

دکتر می ایستد و آرام به سمت عقب بر می گردد. محافظ با چشمانی قرمز و قیافه ای در هم فرورفته خبر شهادت عبدالله را به دکتر می دهد. چند ثانیه مکث می کند، سوالی می پرسد که در شلوغی نفهمیدم چه بود، حالا با جواب محافظ اشک در چشمان خادم ملت حلقه بسته است. دستانش را روی صورتش گذاشته و هیچ نمی گوید. تنها سکوت و بغض..

ادامه مطلب
  • 1
  • 2

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین