برچسب: تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و بازخوانی خط نورانی امام (ره)

انقلاب ما بعد از ۳۷ سال همچنان مظلوم است

من معتقد هستم بعد از ۳۷ سال انقلاب ما همچنان مظلوم است. چرا که آن طوری که باید شناخته نشد و معرفی نشد. خیلی ها می آیند رفتار برخی مسئولین، احزاب و افراد را می گیرند و می گویند انقلاب این است دیگر، با همان هم قضاوت می کنند. در حالی که چه بسا آن رفتارها در نقطه مقابل انقلاب است و از اساس با انقلاب مشکل دارد.

ادامه مطلب

به جز بازخوانی خط امام (ره) وظیفه دیگری نداریم

البته شما می دانید که فشار بر جمع ما برای حضور در برنامه های سیاسی مثل انتخابات مجلس و دولت و چه و چه زیاد است. من می خواهم خدمت آن دسته از عزیزانی که اطلاع ندارند عرض کنم که ما در اینجا به طور مطلق هیچ برنامه ای و علاقه ای برای فعالیت های انتخاباتی نداریم.

ادامه مطلب

همه با هم زیر پرچم انقلاب اسلامی و خط امام (ره)

اگر ما می خواهیم خط امام (ره) را تبیین کنیم، خودمان اولی به این هستم که ویژگی های امام (ره)را در خودمان تبیین کنیم. امام (ره) به هفت میلیارد انسان عشق می ورزید. باید مدام به دایره انقلاب بیافزاییم. راه بسته نیست. همه زیر پرپم انقلاب بیاییند.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین