برچسب: تشکر

با ایراد سخنرانی؛
سپاسگزاری دکتر محمود احمدی نژاد از ابراز عواطف آحاد مردم درخصوص درگذشت والده شان

دکتر محمود احمدی نژاد در پایان مراسم تدفین والده گرامی شان حاجیه خانم سیده فاطمه قادری، در محل قطعه ۴۸ بهشت زهرا(س) تهران؛ دقایقی کوتاه سخنرانی و از طرف خود و خانواده شان از ابراز عواطف و احساسات دوستداران و آحاد مردم در خصوص درگذشت والده شان تشکر و قدردانی به عمل آوردند.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین