برچسب: جامعه

زن مظهر مهربانی و معرفت است

هرجا طغیانگران طغیان کردند، برای تثبیت سلطه خود اول هویت و شخصیت زن‌ها را منهدم کردند. در جامعه‌ای که زن احساس شخصیت، هویت و مأموریت اجتماعی، تاریخی و کمالی نداشته باشد، آن جامعه مرده است و طعم سعادت را نخواهد چشید. با شعارهای به ظاهر طرفداری از زن و برابری، هم مرد و هم زن را له کرده‌اند. ما در فرهنگ خود معتقدیم که جایگاه و شخصیت زن برتر و بالاتر است. چرا؟ برای اینکه مأموریت زن مهم‌تر و سنگین‌تر است. هر کس مأموریت او سنگین‌تر باشد، جایگاه او بالاتر و نقش او مهم‌تر خواهد بود. هر کس به...

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین