گزارش تصویری ؛
حضور دکتر احمدی نژاد در مراسم ختم جانباز شهید کریم نورمحمدی

دکتر محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ به همراه مردم قدرشناس و وفادار تهران در مراسم ختم جانباز شهید کریم نورمحمدی شرکت کردند.

ادامه مطلب