همه این عالم هستی به خاطر وجود حضرت زهرا(س) است

او انسان و الگوی کامل، تجلی جمال و همۀ اسماء خدا است و الگویی کامل برای همه انسان‌ها در طول تاریخ است. او کانون محبت، ایثار و فداکاری است.

ادامه مطلب