حفظ انقلاب

حفظ انقلاب در گرو همین محور وحدت ملی ماست و همه باید با هم و پشت سر رهبری برای صیانت از ارزش‌های انقلاب و حقوق ملت تلاش کنیم. این پیمان ناگسستنی ما با رهبری عزیز انقلاب و ملت است و دشمنان آرزوی گسستن این پیمان را به گور خواهند برد. ۲۲ بهمن ۹۱...

ادامه مطلب