برچسب: خانه نشینی

۱۱۷۰ سال است که امام را خانه نشین کرده‌‌اند

دکتر احمدی نژاد: هر وقت خواستید غصه بخورید و دلتان شکست، برای یک حقیقت دیگری غصه بخورید. مگر ما باور نداریم که امام زنده و حاضر است؟ مگر باور نداریم که حق حکومت جهانی متعلق به امام است؟۱۱۷۰ سال است که امام را خانه نشین کرده‌‌اند، حق امام را گرفته و ایشان را حذف کردند. ما عاشق و پیرو امام هستیم آیا عاشق و پیرو امام مأموریتی جز برگرداندن امام به رأس قدرت دارد؟ اگر می‌خواهید غصه بخورید برای امام زمان(عج) غصه بخورید؛ مظلوم‌ترین مظلومان عالم در دوره ما بلکه در تاریخ امام...

ادامه مطلب

هزار و صد و هفتاد سال خانه نشینی

امام مهدی(ع) هزار و صد و هفتاد سال است که شاهد همه ظلم‌های عالم است و همه شیاطین عالم بسیج شده‌اند تا مانع از حاکم شدن او شوند. در این بین هستند کسانی که در غم امام علی(ع) گریه می‌کنند، اما یادی از امام زندهِ حاضرِ مظلومِ خانه‌نشین نمی‌کنند.

ادامه مطلب

خانه نشینی

ما برای ۲۵ سال خانه‌نشینی امام اول شیعه صدها سال است گریه می‌کنیم اما برای هزار و هفتصد سال خانه‌نشینی امام حاضر حرکتی نمی‌کنیم. اصلی‌ترین تکلیف و راه نجات ما بسیج شدن در این مسیر...

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین