گزارش تصویری ؛
نشست خبری دکتر محمود احمدی نژاد

نشست خبری دکتر محمود احمدی نژاد با رسانه ها روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ با همراهی حمید بقایی در جنت آباد تهران برگزار شد.

ادامه مطلب