برچسب: خبرنگار

می توان با یک چاله شهردار را زمین زد!

می شود ده خبر دیگر انتخاب کرد که فضای کشور را جور دیگری ترسیم بکند. ملت ایران را جور دیگری معرفی بکند. می شود یک چاله در خیابان های تهران پیدا بشود و با همین چاله یک شهردار زمین بخورد.

ادامه مطلب

رسانه باید آزادگی داشته باشد و حقیقت را بگوید ولو علیه خودش باشد

عرصۀ خبرنگاری از عرصه‌هایی است که آدم می‌تواند آزادگی‌اش را حفظ کند. اگر آزادگی حفظ شود تمام این شبکه‌های صهیونیستی حاکم بر رسانه عالم درهم خواهد شکست.
آزادگی یعنی آدم خودش را به چیزهای کوچک نفروشد و عظمت انسانی خودش را با امور کوچک نسنجد.

ادامه مطلب

رسانه باید آزادگی داشته باشد و حقیقت را بگوید ولو علیه خودش باشد

نظام ما جمهوری اسلامی (است) و ما باید پرچم‌دار تحمل و عدالت باشیم. البته بله یک جایی حق فردی واقعاً تضییع شده. به او افترایی بسته شده یا تهمتی زده شده، به خاطر همین بازی‌های سیاسی که متأسفانه الان هست و باز متأسفانه بعضی رسانه‌های ما گرفتار آن هستند، نمی‌گویم همه.

ادامه مطلب

کسی زورش به ما نرسید شروع کرد به فحش دادن به ملت که چرا این را انتخاب کردید

احزاب و گروه‌ها در ایران هیچ وقت در دل مردم جا نداشته‌اند. من نمی‌دانم چه اشکالی در اینها هست. ما نمی‌گوییم اشکال از مردم است. بعضی‌ها تا به اینجا می‌رسند شروع می‌کنند توهین کردن به مردم. مثل کسی که زورش به ما نرسید شروع کرد به فحش دادن به ملت که چرا این را انتخاب کردید.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین