دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری EFE اسپانیا ؛
ان شاءالله بزودی شاهد وقوع اتفاقات خیلی خوب خواهیم بود

دکترمحمود احمدی نژاد در مصاحبه ای اختصاصی با خبرگزاری اسپانیایی EFE تاکید کرد که آمریکا برای ادامه تسلط خود بر جهان در صدد جنگ افروزی های تازه در نقاط مختلف جهان است که این امر فروپاشی قدرت جهانی آمریکا را تسریع خواهد کرد. بار سنگین مشکلات داخلی ایجاب می کند دولت آمریکا هزینه های سنگین نظامی را متوقف سازد و آن را در جهت رفع بحران های داخلی از جمله مبارزه با بیکاری و فقر مصرف کند.

ادامه مطلب