برچسب: خداوند

قیام در راه خدا

اگر برای خدا و در راه خدا قیام کنیم و بایستیم نزول یاری خدا حتمی است و این درس بزرگی برای بشریت امروز و ملت های مظلوم و دربند است .

ادامه مطلب

امام تجلی حقیقت

امام تجلی تام و تمام حقیقت عالم است و هر قدر ما در عناوین دقیق‌تر شویم، مطمئنا در شناخت امام به ما کمک خواهد کرد و هر قدر تلاش ها برای شناخت بهتر امام در قالب هنری پیگیری و عرضه شود، مطمئناً ماندگارتر خواهد بود.

ادامه مطلب

راه شناخت خداوند

شناخت واقعی خداوند فقط از سوی انسان کامل میسر است، اگر انسان کامل در جهان نباشد، راهی برای شناخت خدا وجود نخواهد داشت، البته می‌شود خدا را اثبات کرد، اما نمی‌شود او را شناخت

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین