محمد جوادی؛
اهمیت بازخوانی خط نورانی امام (ره)

همان طور که رهبر عزیز انقلاب اسلامی در خردادماه امسال و در جوار مرقد حضرت امام تأکید داشتند، تحریف راه و اندیشه‌ی حضرت امام (ره) را باید با تمسک به بازخوانی خط نورانی‌اش ناکام گذاشت.

ادامه مطلب