هرکس در حد دریافت خودش از جامعه صحبت می‌کند و این اشکالی ندارد

گفتیم جاده قم به گرمسار با ۱۵۳ کیلومتر افتتاح شد. گفتند این آمار غلط است، شصت کیلومتر بیشتر نیست. این که دیگر قابل اندازه‌گیری است. همه کارهای دولت روی زمین و قابل اندازه‌گیری است. گفته شد که ما از حدود ۸-۳۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تحویل گرفتیم و الان از ۶۲ هزار مگاوات عبور کرده‌ایم. بالاخره گفتیم در فلان شهر نیروگاه ساخته شده است. این که دیگر موجود و قابل دیدن است. حالا بعضی‌ها انکار می‌کنند و مشکلی نیست. اینها از نظر ما مهم نیست. اما در ارائه آمار مشکلاتی در کشور بود و مراجع متعددی آمار می‌دادند....

ادامه مطلب