از سوی دفتر رئیس جمهور سابق صورت گرفت
مطالب غیرمعتبر منسوب به دکتر احمدی نژاد تکذیب شد

دفتر دکتر اجمدی نژاد با صدور تکذیبیه ای اعلام کرد: برخی مطالب نسبت داده شده به دکتر احمدی نژاد در روزهای اخیر ، خلاف واقع است و ایشان هیچگونه ملاقات یا اظهارنظر سیاسی نداشته اند.

ادامه مطلب