برچسب: دولت

شاید تنها مسئولی هستم که هیچ نگرانی ندارم و همیشه در دل مردم می‌روم

بنده شاید تنها مسئولی هستم که هیچ نگرانی ندارم و همیشه در دل مردم می‌روم و از این جهت به خدا هیچ نگرانی ندارم و خیلی راحت میان مردم هستم؛ برای آنکه دلم با مردم است و هیچ وقت سر سوزنی دوست ندارم به مردم فشار بیاید.

ادامه مطلب

طی نامه ای؛
رئیس دولت فلسطین به دکتر احمدی نژاد تسلیت گفت

محمود عباس رئیس دولت فلسطین و رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین با ارسال نامه ای خطاب به دکتر احمدی نژاد ، مراتب تسلیت قلبی خود و ملت و دولت فلسطین را به مناسبت رحلت والده مکرمه رئیس جمهور سابق ابراز کرد.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین