دکتر احمدی نژاد در جمع منونایتهای آمریکا؛
ملت ما هیچ وقت بدی هیچ ملتی را نخواسته است

من یادم است رئیس جمهور امریکا در تلویزیون اعلام کرد ما رابطه را با ایران قطع می کنیم. در حالی که بعد از پیروزی انقلاب امام ما فرمود که ما می خواهیم با همه رابطه داشته باشیم. این در واقع یک گذشت بزرگوارانه نسبت به اقدامات دولت امریکا درباره ملت ما قبل از پیروزی انقلاب بود.

ادامه مطلب