برچسب: راهیان نور

گزارش تصویری ؛
حضور دکتر احمدی نژاد در یادمان شهدای دشت ذوالفقاری

دکتر محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶ جهت زیارت و حضور در یادمان های گرامیداشت مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس استان خوزستان وارد این استان شد ؛ که حضور ایشان با استقبال گرم مردم و زائران روبرو گردید.

ادامه مطلب

گزارش تصویری ؛
حضور دکتر احمدی نژاد در یادمان شهدای عملیات والفجر هشت (منطقه اروند)

دکتر محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶ جهت زیارت و حضور در یادمان های گرامیداشت مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس استان خوزستان وارد این استان شد ؛ که حضور ایشان با استقبال گرم مردم و زائران روبرو گردید.

ادامه مطلب

گزارش تصویری ؛
ورود دکتر احمدی نژاد به فرودگاه اهواز در میان استقبال مردم

دکتر محمود احمدی نژاد صبح روز چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶ جهت زیارت و حضور در یادمان های گرامیداشت مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس استان خوزستان وارد فرودگاه اهواز شد ؛ که حضور ایشان با استقبال و همراهی جمعی از مردم و بزرگان عشائر عرب این استان روبرو گردید.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین