با صدور پیامی؛
دکتر احمدی نژاد رحلت آیت الله خزعلی را تسلیت گفت

دکتر محمود احمدی نژاد با صدور پیامی فقدان عالم وارسته و فقیه عالیقدر حضرت آیت الله ابوالقاسم خزعلی را به مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه، مردم ایران و بیت آن مرحوم مغفور تسلیت گفت.

ادامه مطلب