برچسب: رسانه

رسانه باید آزادگی داشته باشد و حقیقت را بگوید ولو علیه خودش باشد

عرصۀ خبرنگاری از عرصه‌هایی است که آدم می‌تواند آزادگی‌اش را حفظ کند. اگر آزادگی حفظ شود تمام این شبکه‌های صهیونیستی حاکم بر رسانه عالم درهم خواهد شکست.
آزادگی یعنی آدم خودش را به چیزهای کوچک نفروشد و عظمت انسانی خودش را با امور کوچک نسنجد.

ادامه مطلب

شاید تنها مسئولی هستم که هیچ نگرانی ندارم و همیشه در دل مردم می‌روم

بنده شاید تنها مسئولی هستم که هیچ نگرانی ندارم و همیشه در دل مردم می‌روم و از این جهت به خدا هیچ نگرانی ندارم و خیلی راحت میان مردم هستم؛ برای آنکه دلم با مردم است و هیچ وقت سر سوزنی دوست ندارم به مردم فشار بیاید.

ادامه مطلب

قدرت نظامى، رسانه اى و اقتصادى هیچ حقى را براى کسى ایجاد نمى کند

امروز دولت امریکا با ملتها از موضع اقتدار و اقتدارگرایى صحبت مى کند، و این نمى تواند پایه مناسبى براى ارتباطات و مناسبتها باشد. ما فکر مى کنیم قدرت نظامى، رسانه اى و اقتصادى هیچ حقى را براى کسى ایجاد نمى کند و نباید با اتکاى به قدرت اقتصادى و رسانه اى و احیاناً قدرت نظامى طالب حقوقى بیش از آن چیزى که در قوانین بین المللى به رسمیت شناخته شده، باشیم.

ادامه مطلب
  • 1
  • 2

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین