دستاوردهای دولت احمدی نژاد:
(۴۲)درخشش ورزش ایران و خط بطلان بر تصور ناکامی رشته های تیمی درایران

ورزش ایران در هشت سال دولت مهر و عدالت بارها و بارها به افتخارات پی درپی دست یافت که اوج آن بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگجو و بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن بود.
در دوران گذشته همواره مساله ای با عنوان موفق نبودن ورزشکاران ایرانی در رشته های گروهی به اشتباه یاغلط مطرح شده وگفته می شد که ایرانی هاتنها در رشته های انفرادی می توانند در جهان بدرخشند که با این موفقیت ها خط بطلانی بر این تصور اشتباه کشیده شد.

ادامه مطلب