برچسب: رهبر معظم انقلاب

حقیقت و رسالت تبلیغ جز این نیست که ما دست انسانها را در دست امام بگذاریم

بالاترین تبلیغ، حقیقت و رسالت تبلیغ جز این نیست که ما دست انسانها را در دست امام بگذاریم.

یعنی چه؟ یعنی دل و ذهن انسانها را متصل به امام کنیم و اگرغیر از این باشد، هزاران کتاب و منبر و خطابه انسانها را قدمی جلو نخواهد برد و کسی که می خواهد دست انسانها را در دست امام بگذارد، باید به سوی او در حرکت و پیشرفت باشد.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین