طی پیامی ؛
قدردانی دکتراحمدی نژاد از پیام تسلیت رؤسای جمهور کنونی و اسبق

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس با ارسال دو نامه جداگانه از رؤسای جمهوری کنونی و اسبق برای ارسال پیام تسلیت به مناسبت درگذشت حاج داوود احمدی نژاد برادر مرحوم خود، قدردانی کردند.

ادامه مطلب