مصاحبه با رسانه ها

در آمریکا فیلم‌های زیادی علیه امام زمان(عج) ساخته اند تا چنین القاء کنند که امام زمان برای نابودی دنیا می‌آید، آنها سعی داشتند از امام زمان بگویند تا سوالات و صحبت‌های من را به فیلم‌های خودشان مربوط کنند…

ادامه مطلب