دکتر احمدی نژاد در جمع مردم تبریز:
زبان آذری، سرمایه‌ فرهنگ و تمدن ملت ایران

زبان آذری یکی از بهترین، کامل‌ترین و با کیفیت‌ترین زبان‌هایی است که پشتوانه فرهنگ ملت ایران است. آذربایجان همواره دیار پرورش و خیزش و قیام مردان و زنان مجاهد، عالم، فقیه، عارف و سیاستمداری بوده است.

ادامه مطلب