بازخوانی سخنان مهم دکتر احمدی‌نژاد درباره سازش با آمریکا

دکـتر احمــدی‌نژاد: کدامتان جرات دارید در سازمان ملل اینگونه علیه آمریکا صحبت کنید؟ آنهایی که به دنبال مـال و منال و سهمیه و قاچاق و بورس و … هسـتند به دنبال سـازش با آمریکا هستند نه ما….

ادامه مطلب