گزارش تصویری ؛
حضور سرزده دکتر احمدی نژاد در بازار تهران

دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ جهت دیدار و گفتگوی مستقیم با مردم و کسبه در بازار تهران حضور یافتند که منجر به استقبال پرشور و غیر منتظره مردم و کسبه بازار تهران در خیابان پانزده خرداد و سبزه میدان بازار گردید.

ادامه مطلب