دکتر احمدی نژاد وارد استانبول شد

دکتر محمود احمدی نژاد ساعت ۸ صبح به وقت استانبول وارد فرودگاه صبیحا شدند و مورد استقبال مسئولین بنیاد خیریه نجم الدین اربکان، مقامات محلی و جمعی از مردم و دوستداران ایشان که تصاویر رییس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران را در دست داشته قرارگرفتند.

ادامه مطلب