پیام دکتر محمود احمدی نژاد به عزت الله ضرغامی

دکتر محمود احمدی نژاد طی پیامی از خدمات عزت‌الله ضرغامی در طول ۱۰ سال ریاست سازمان صداوسیما تقدیر و تشکر کرد.

ادامه مطلب