بنده احمدی‌نژاد، حاضرم برای نجات فلسطین جان خود را بدهم

والله بنده احمدی‌نژاد حاضرم برای نجات فلسطین در کنار رزمندگان فلسطین صد بار جان خودم را بدهم. همه ملت ایران این طور هستند. برای تمام سرزمین‌ها ما این آمادگی را داریم.

ادامه مطلب