برچسب: سفرهای استانی

خاطره ارسالی مخاطبین؛
مرضیه آباد

تا نامه رو باز کردم بالای نامه اون جمله سرکار خانم مرضیه گلزاده رو دیدم کلی ذوق مرگ شدم و کیف کردم. با همون خوشحالی با نامه رو مبل های خونه می پریدم، همه خانواده هم خوشحال بودند.

ادامه مطلب

رهبر معظم انقلاب: به اعتقاد من این مسئله ی سفرهای استانی خیلی مهم است

رهبر معظم انقلاب: به اعتقاد من این مسئله ی سفرهای استانی خیلی مهم است. این کاری که آقایان بر دوش گرفتید و راه افتادید و رفتید همه جای کشور را زیر پا گذاشتید و با مردم تماس گرفتید و از نزدیک درد دل های مردم را که از زبان مسئولین شان، ائمه ی جمعه شان و افراد شاخص شان گفته می شود شنیدید، خیلی به نظر من خوب است. رفتن به سفر و مواجه شدن با واقعیت های زندگی مردم، خیلی چیز مهمی است. چطور ممکن است کسی این را انکار کند یا درباره اش تردید کند یا در...

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین