دستاورد های دولت احمدی نژاد:
(۳) دولت مهر و عدالت، دولتی برای سلامت کودکان

دولت مهر و عدالت با اجرای برنامه هایی مانند کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک و پنج سال، افزایش مراقبت از مادران باردار، توسعه بیمارستان های دوستدار کودک و راه اندازی مدارس مروج سلامت اقدامات موثری در زمینه سلامت کودکان انجام داده است.

ادامه مطلب