طی پیامی ؛
ابراز همدردی دکتر احمدی نژاد با بازماندگان قربانیان سیل در غرب کشور

به دنبال کشته شدن جمعی از هموطنان در حادثه سیل اخیر، دکتر احمدی نژاد اطلاعیه ای را منتشر کردند.

ادامه مطلب